TuTo ry järjestää liikunnallista iltapäivätoimintaa Sepänkadulla (Martin koulun 2.-luokkalaiset) sekä Kähärin koululla (Kähärin koulun 1.-2. luokkalaiset).


Toiminta-ajatus:

Iltapäivätoiminnan tavoitteena on järjestää alueen lapsille liikunnalliseen elämäntapaan ohjaavaa koulupäivän jälkeistä toimintaa. Sisällön suunnittelussa pyritään ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon lasten omat toimintaedellytykset ja toiveet sekä harrastetaan monipuolisesti eri liikuntalajeja. Olosuhteiden virikkeellisyydestä ja turvallisuudesta vastaavat liikunnallista taustaa omaavat ohjaajat. Liikunnallisuuden lisäksi painopisteitä ovat musiikilliset ja taiteelliset aktiviteetit. Ulkoliikuntaa toteutetaan mahdollisimman paljon (sääolosuhteiden rajoissa).

Toiminta-aika on maanantaista perjantaihin klo 11-17.

Toimintamaksut:

110,00 euroa (kaupunki laskuttaa)

Ohjaajien ja muiden toimihenkilöiden rooli:

Ohjaajat toimivat läsnäolevina aikuisina, jotka kyselevät kuulumisia ja auttavat läksyissä sekä järjestävät mielekästä liikunnallista aktiviteettia, kuten lajikokeiluja. Ohjaajilla on käytössään puhelin, josta heidät saa kiinni iltapäiväkerhon aukioloaikoina. Muina aikoina tulleisiin yhteydenottoihin palataan. Toiminnassa on nimettynä vastuuohjaaja sekä apuohjaajia. Vastuuohjaajan tehtävänä on pitää yhteyttä vanhempiin ja kouluun, vastata apuohjaajien perehdyttämisestä sekä päivittäisestä ohjaamisesta, suunnitella yhdessä muiden ohjaajien kanssa päivien sisältö sekä koota päiväkohtainen nimilista kävijöistä (ja olla yhteydessä sovitun mukaisesti vanhempiin tai kouluun, jos lapsi ei ilmesty paikalle). Kaikki ohjaajat osallistuvat päivittäisiin toimiin aina läksyneuvonnasta välipalan tekoon ja liikuntaohjaukseen.Ohjaajat ovat sitoutuneita paitsi iltapäivätoimintaa sääteleviin asetuksiin ja ohjeistuksiin, myös TuTo ry:n seura-arvoihin, joita ovat oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, kiusaamisen ja syrjinnän ehkäisy sekä reiluus ja rehellisyys. Ohjaajille tarjotaan seuran puolesta välineitä ja materiaaleja, joiden kautta he kykenevät säännöllisesti opettamaan ja läpikäymään näitä arvoja lasten kanssa. Viime kädessä myös TuTo ry:n toimisto laajoine aukioloaikoineen palvelee iltapäiväkerhon asiakasperheitä. Vastuu ohjaajien rekrytoinnista sekä ohjaajien ja toiminnan laadun valvonnasta on TuTo ry:llä. Tilojen siisteydestä vastaa TuTo ry:n nimeämä siivouspalvelu. Asiakastietoja käsitellään tietosuoja-asetusten mukaisesti.

Lapsiryhmän koko on 15-30 lasta.

Päivien kulku:

Lapset saavat TuTon iltapäivätoiminnassa rauhallisen ympäristön, jossa on aina läsnä aikuisia. Päivän aikana tehdään läksyt, syödään välipala, tehdään joko taiteeseen tai musiikkiin liittyviä toimintoja sekä liikutaan – joka päivä. Tärkeänä osana toiminnan sisältöä ovat lajikokeilut. Säännöllisesti järjestetään myös muita kädentaitoja (kuten ruoanvalmistus) ja esimerkiksi medianlukutaitoja tukevia teemajaksoja. Myös ajankohtaiset juhlat (isän- ja äitienpäivä, laskiainen, pääsiäinen, joulu, vuodenajat) otetaan huomioon askarteluissa ja musiikissa. Ohjaajat suunnittelevat ja toteuttavat toimintakauden aikana ennalta sovittuja retkiä, jotka suuntautuvat muun muassa Mestis-sarjan jääkiekko-otteluihin ja lentopallon ykkössarjan otteluihin. Näihin on myös vanhemmilla mahdollisuus osallistua.

Tilat:

TuTo ry:n tilat osoitteessa Sepänkatu 5b.

Käytössä kaksi ”neuvotteluhuonetta” pöytineen ja tuoleineen sekä keittiö. Yläkerrassa jumppasali.

Lähistöllä ulkoliikuntamahdollisuuksia (kuten Paavo Nurmi Stadion, Kupittaan jäähalli ja urheiluhalli).

Kähärin koulu:

Omat iltapäivätoiminnan tilat, koulun liikuntasali ja kenttä.


Ilmoittautuminen: Turun kaupunki, WILMA-järjestelmä


Turun Toverit ry

Sepänkatu 5b, 20700 Turku

toimisto@tuto.fi


Y-tunnus: 0142329-1