Tukirahasto vähävaraisille


Tukirahaston haku 4-18-vuotiaille on auki 27.4.-17.5.2020.

Lisätiedot hausta 1/2020 sekä hakulomake: https://www.tuto.fi/lomake/1112/tuton-tukirahaston-haku-kevat-2020


Turun Toverit ry:n tukirahasto

Siinä missä aikuiset ymmärtävät liikunnan sosiaaliset ja terveydelliset merkitykset, lapsille ne eivät riitä motiiviksi. Lapsi liikkuu, koska hän nauttii siitä ja sen synnyttämästä yhteenkuuluvuuden tunteesta.

”Liikunta on lapselle itseisarvo, johon hänellä on oikeus.”

Turun alueen liikuntapaikoissa, halleilla ja kentillä, koetaan paljon elämää. Urheiluseuroilla on vahva asema yhteiskunnassa, jossa lapsia ja nuoria halutaan tukea kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tasapainoa. Me seuratoimijat katsomme lasta myös sinä raastavana hetkenä, kun hän joutuu lopettamaan harrastuksensa taloudellisista syistä. Samalla tiedostamme, miten omat keinomme vaikuttaa perheiden taloudelliseen vähäosaisuuteen ovat lähes olemattomat. Tarvitsemme välttämättä tueksi muita yhteiskunnallisia vaikuttajia, yrityksiä ja yksilöitä – jotta saisimme yhdessä muodostettua lasten ja nuorten hyvinvoinnista huolta pitävän verkoston.

TuTo ry:n alle on perustettu syksyllä 2018 rahasto, josta vähävaraisia perheitä tuetaan jääkiekon ja muiden urheilulajien harrastamisesta aiheutuvissa kuluissa, jotta yksikään seuramme ja sen verkostoseurojen lapsi tai nuori ei joutuisi lopettamaan liikuntaharrastusta taloudellisista syistä.

Taloudellisen tuen tarvitsemiseen on monia syitä: vanhempien työttömyys, yksinhuoltajuus, sairaudet. Jokaisella perheellä on oma syynsä, mutta niistä yksikään ei ole sellainen, että se oikeuttaisi lapsen tai nuoren syrjäytymisen. Turun Toverit ry:n rahaston kautta perheet voivat hakea tukea liikuntaharrastukseen seurassa ja sen verkostoon kuuluvissa seuroissa. Valinnan kriteereinä ovat perheen taloudellinen tilanne, harrastemotivaatio, koulunkäynti sekä perheen mahdollisesti muulla tavoin vastaanottamat tuet. Haku tapahtuu omalla lomakkeellaan erikseen ilmoitettuna hakuaikana.

Tukiverkostostamme tulee sitä vahvempi ja kattavampi, mitä enemmän siinä on mukana toimijoita ja lahjoittajia. Siinä verkostossa jokainen löytää varmasti itselleen sopivan roolin.


Lisätiedot: toiminnanjohtaja Sini Paakkinen / sini.paakkinen@tuto.fi / 040 350 5427

Tukirahasto tilinumero: FI24 5710 0420 0750 12 / OP / TuTo ry Tukirahasto

Viestikenttään yrityksen/maksajan nimi


Rahankeräysluvan saaja: Turun Toverit ry

Rahankeräysluvan myöntäjä: Lounais-Suomen poliisilaitos

Keräysluvan numero: RA/2020/230

Toimeenpanoaika ja -alue: 01.04.2020-01.04.2022 Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueella.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Vähävaraisten perheiden lasten liikuntaharrastusten tukeminen. Kohteena TuTo ry:n ja verkostoseurojen harrastajat.

Käyttöaika: Rahaston perustamisesta lähtien.   
Lisää uutisia
TuTo ry
«  Lokakuu   »
Kategoriat