TuTon tukirahaston haku 13-18-vuotiaille aukeaa 8.11.2021.
SeuraJulkaistu: 01.11.2021 00.00

TuTon tukirahaston haku 13-18-vuotiaille aukeaa 8.11.2021.

Tukihaku 2/2021

Hae tällä lomakkeella.

Hakuaika: 8.-30.11.2021

Päätökset: 15.12. mennessä

Maksu: tammikuu 2022

Ikäluokka: 13-18-vuotiaat

Laji:Kaikki TuTo ry:n lajit

Turun Toverit ry:n tukirahaston tarkoituksena on vahvistaa Turun Toverit ry:n asemaa yhteiskunnallisen eriarvoisuuden sekä sosioekonomisen syrjäytymisen ehkäisijänä. Rahaston toimintamuotona on jakaa rahaston varoja niille yhdistyksen ja sen yhteistyöseurojen toiminnassa mukana oleville perheille, jotka tarvitsevat taloudellista tukea seurassa toteutettavasta toiminnasta aiheutuviin kausimaksuihin. Tukea voidaan tapauskohtaisesti ja erityisen harkinnan jälkeen myöntää myös muihin urheilutoiminnasta aiheutuviin kustannuksiin, kuten kilpamatkakuluihin. Rahasto täydentää muuta samaan tarkoitukseen asetettua tukitoimintaa.

Tuen jakoperusteissa otetaan huomioon perheen sosioekonominen tilanne, hakijan harrastekustannusten suuruus, harrastajan sitoutuneisuus sekä yleinen asennoituminen harrastetoimintaan ja harrastajan suhtautuminen koulunkäyntiin. Rahastosta myönnettävien tukien suuruus perustuu hakijan perheen sosiaalis-taloudelliseen tilanteeseen sekä rahaston sen hetkisen pääoman määrään. Tuet maksetaan jaoston tilille, josta ne ohjataan kyseisen harrastajan kuluihin. Päätökset myönnettävistä tuista tekee rahastoryhmä, jonka toimintaa valvoo TuTo ry:n hallitus.

Tukihakua koskevat kyselyt: Sini Nikunen / 040 350 5427 / sini.nikunen@tuto.fi

Hakulomake julkaistaan 8.11.2022 myös tämän uutisen yhteydessä.