Vanhemmille

Ringetteä voi harrastaa myös kaukalon ulkopuolella. Jotta lasten harrastaminen ja seuratoiminta ylipäätään on mahdollista, tarvitaan vanhempia ja muita kiinnostuneita mukaan joukkueiden toimihenkilöiksi, toimitsijoiksi, seuran jääurheilujaoston jäseniksi, ringeten eri toimikuntien jäseniksi, kannustajiksi ja muiksi aktiiveiksi.

Kaikki vapaaehtoistoiminta on arvokasta ja jokainen voi osallistua siihen itselleen sopivalla panoksella. Monet tehtävistä vievät vain muutaman tunnin kuukaudessa, jos sitäkään. Myös entisten pelaajien saaminen mukaan seuratoimintaan on kullan arvoista.

Mikäli toiminta ringeten parissa kiinnostaa, ota rohkeasti yhteyttä oman joukkueesi joukkueenjohtajaan tai osoitteeseen tutoringette@gmail.com!

Ohjeita vanhemmille

Vanhempien tärkein tehtävä on luoda lasten harrastukselle toimivat edellytykset. Heidän tehtävänsä on kannustaa ja tukea, mutta myös huolehtia kuljetuksista harjoituksiin ja peleihin sekä varusteiden hankinnasta ja huoltamisesta sekä harrastuksen kustannuksista oman lapsen osalta.

Urheilevalle lapselle on hyvä opettaa pienestä pitäen säännöllisen ja terveellisen ruokailun sekä riittävän levon merkitys ja huolehtia siitä, että lapsella on treeneissä mukanaan aina asianmukaiset vaatteet ja varusteet. Näihin ohjeisiin voi perehtyä vaikka Pelaajalle-osiossa.

Vanhempien hyvä yhteishenki näkyy kentälle saakka

Vanhempien tärkeimpiin tehtäviin kuuluu pitää yllä positiivista asennetta. Mitä parempi yhteishenki vanhemmilla on, sitä mukavampi lasten on harrastaa. Jokaisen vanhemman tehtävä on kannustaa ja rohkaista lapsia.

Joukkueenjohtaja on linkki vanhempien ja valmennuksen välillä

Vanhempien ei tule puuttua valmennustoimintaan. Heidän ensisijainen yhteyshenkilönsä on joukkueenjohtaja, joka keskustelee mahdollisissa ristiriitatilanteissa laajemmin valmennuksen kanssa ja tekee tarvittavat toimenpiteet sekä tiedottaa asiasta tarpeen vaatiessa myös seuran toimihenkilöille. Näin valmentajalle taataan työrauha.

Vastuu lapsesta ja ilmoitusvelvollisuus

Vanhempien vastuulla on kertoa harjoituksiin ja peleihin osallistuvien lasten terveydentilan mahdollisesti tuomista rajoitteista. Valmentaja voi evätä pelaajan osallistumisen peliin tai harjoituksiin ko. tapaukissa. Pelaajan poissaolosta ilmoitusvelvollisuus on pelaajalla ja tämän vanhemmalla. Vanhempien on velvollisuus ilmoittaa joukkueenjohtajalle muuttuneista yhteystiedoista ja harrastuksen mahdollisesta päättymisestä. Tällaisessa tilanteessa on huolehdittava myös seuralle kuuluvan omaisuuden (peli- ja harjoituspaidat sekä -housut) palauttamisesta.

Vanhempainkokous

Joukkueen vanhempainkokous pidetään joukkueenjohtajan johdolla vähintään kaksi kertaa kaudessa. Päätösten hyväksymiseen tarvitaan yksinkertainen enemmistö. Kokouksen pöytäkirjat lähetetään seurayhteyshenkilölle.

Kevätkokous:

 • Hyväksytään edellisen kauden tilinpäätös.
 • Valitaan joukkueiden toimihenkilöt (joukkueenjohtaja, varajoukkueenjohtaja, huoltajat, rahastonhoitaja).
 • Esitellään ja hyväksytään joukkueen kesän ohjelma.

Syyskokous:

 • Esitellään ja hyväksytään joukkueen toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 • Laaditaan joukkueen vanhempien pelisäännöt.

Joukkueenjohtaja

Joukkueenjohtaja eli jojo on joukkueen sääntösaara tai -sakari, jonka tehtävänä on noudattaa seuran toimintalinjauksia ja huolehtia siitä, että toimintaohjeen mukaisia sääntöjä noudatetaan joukkueessa. Hän toimii tiiviissä yhteistyössä joukkueen valmentajien, rahastonhoitajien, huoltajien sekä vanhempien kanssa.

Jojo valitaan vanhempainkokouksessa. Hän huolehtii kuitenkin myös siitä, että joukkueen taustajoukoille kohdistetut tehtävät jakautuvat tasaisesti kaikille.

Joukkueenjohtajalle kuuluvat seuraavat tehtävät:

 • Laatii ennen kauden alkua yhdessä vastuuvalmentajan ja rahastonhoitajan kanssa joukkueen toiminta- ja taloussuunnitelman, joka esitellään vanhempainkokoukselle.
 • Vastaa joukkueen varojen käytöstä ja tilinpäätöksen laatimisesta.
 • Vastaa pelaajien ja toimihenkilöiden vakuutusten ja Ice Cardien voimassaolosta.
 • Vastaa kotipelien ottelujärjestelyistä (toimitsijat, tuomarit, ottelupöytäkirjat, tulospalvelu).
 • Vastaa kurinpidosta joukkueen tapahtumissa.
 • Järjestää vanhempainkokoukset.
 • Tiedottaa joukkueen tapahtumista seuran toimihenkilöille, pelaajille ja vanhemmille.
 • Huolehtii seuran joukkueenjohtajalle antamista tehtävistä.
 • Toimittaa seuran tiedottajalle ajantasaiset pelaaja- ja toimihenkilölistat.
 • Ilmoittaa jäänjakajalle muuttuneista peli- ja harjoitusajankohdista.
 • Informoi hallitusta joukkueessa ilmenevistä epäselvyyksistä ja ristiriidoista.
 • Toimii tarvittaessa Sinettiryhmän jäsenenä.

Joukkueenjohtajan on oltava säännöllisesti paikalla joukkueen peleissä sekä tarvittaessa harjoituksissa ja muissa tapahtumissa. Hän osallistuu mahdollisuuksien mukaan seuran, alueen ja liiton järjestämiin tilaisuuksiin, joista seura tiedottaa erikseen. Joukkueenjohtaja edustaa seuraa kaikessa toiminnassaan.

Joukkueenjohtaja toimii vanhempien ensisijaisena yhteyshenkilönä kaikissa joukkuetta koskevissa asioissa.

Joukkueenjohtajalle ja joukkueen toimihenkilöille suunnatut materiaalit (mm. ottelupöytäkirjat) Suomen Ringetteliiton nettisivuilla (kohta Seuratoimijat) >

Pelaaja- ja toimihenkilöluettelo

Pelaajaluetteloon kirjataan seuraavat asiat:

 • joukkue
 • pelaajanumero
 • sukunimi
 • etunimi
 • syntymävuosi
 • ikäluokka (F, E, D, C, B, N)
 • mahdollinen yli-ikäisyys

Rahastonhoitaja

Rahastonhoitaja huolehtii joukkueen rahaliikenteestä yhdessä joukkueenjohtajan kanssa. Hänen toimenkuvaansa sisältyvät seuraavat tehtävät:

 • Laatii yhdessä joukkueenjohtajan ja vastuuvalmentajan kanssa joukkueen taloussuunnitelman, joka esitellään vanhemmille.
 • Pitää kirjaa joukkueen taloustilanteesta.
 • Vastaa joukkueen laskujen maksamisesta.
 • Tiedottaa säännöllisesti joukkueen rahatilanteesta muille joukkueen vanhemmille.
 • Säilyttää kaikki joukkueen tilitapahtumien tositteet.
 • Huolehtii joukkueen maksukorteista.

Huoltaja

Huoltajat ovat joukkueen tukipilareita. He terottavat luistimia, jakavat varusteita ja huolehtivat, että juomapullot ovat täynnä ja renkaat oikeaan aikaan valmiina jäälle - lukuisien muiden hommien ohella.

Huoltajat valitaan vanhempainkokouksessa ja heidän on hyvä olla paikalla kaikissa joukkueen tapahtumissa.

Huoltajille kuuluvat seuraavat tehtävät:

 • Huolehtivat joukkueen varusteiden kunnosta ja pitävät varustekirjanpitoa.
 • Huolehtivat pelaajien avustamisesta ja virvoitushuollosta harjoitus- ja pelitapahtumien yhteydessä.
 • Teroittavat ja pitävät pelaajien luistimet kunnossa.
 • Ilmoittavat teroitusvastaavalle teroituskoneessa ilmenneistä vioista tai laikan kuluneisuudesta.
 • Huolehtivat joukkueen ensiavusta ja ensiaputarvikkeista.
 • Osallistuvat joukkueen käyttäytymisen valvontaan ja ohjaukseen kaikissa yhteisissä tapahtumissa.
 • Huolehtivat joukkueen huoltolaukusta ja sen sisällön ajantasaisuudesta (esim. ensiaputarvikkeet, jääpussit, särkylääkkeet, teipit, työkalut).

Toimitsija

Toimitsijatehtävät auttavat ymmärtämään ringetteä ja tutustuttavat muihin vanhempiin. Sarjakauden aikana tarvitaan aktiivisia henkilöitä, jotka ovat valmiita avustamaan joukkueenjohtajaa ja valmentajia lasten hyväksi.

Vanhempien vastuulla olevia tehtäviä ovat muun muassa kotipelien toimitsija- ja järjestelytehtävissä toimiminen. Näiden tehtävien tulee kiertää kaikilla tasaisesti. Joukkueenjohtaja tekee listan tapahtumista ja jakaa tehtävät vanhemmille, jotka esteen sattuessa huolehtivat itse korvaajasta. Koulutusta toimitsijatehtäviin järjestetään Lounais-Suomen alueen puolesta syksyisin ja seuran puolesta tarvittaessa.

Toimitsijakoulutukseen osallistuneet saavat toimitsijakortin, joka on tavallisesti voimassa kaksi kautta. Kortin suorittaminen on tärkeää, sillä jokaisessa ottelussa pitää olla muutama toimitsija, jolla on voimassa oleva toimitsijakortti. Kortin suorittaminen antaa myös varmuutta toimitsijana toimimiseen. Koulutukseen osallistuminen on maksutonta.

Tutustu toimitsijaohjeisiin ja -materiaaleihin Suomen Ringetteliiton nettisivuilla (kohta Seuratoimijat)

Ringeten toimikunnat

Suomalainen urheiluseuratoiminta perustuu vapaaehtoistyöhön ja yhdistystoimintaan. Jotta seuraa voidaan pyörittää, tarvitaan aktiivieja, jotka haluavat edistää ringetteä Turussa ja Turun lähialueilla. Seura ovat kaikki ne ihmiset, jotka ovat mukana sen toiminnassa: pelaajat, vanhemmat, toimihenkilöt ja toimikuntien jäsenet.

Ringeten toimikunnat suunnittelevat seuran toimintaa ja päättävät sen rahankäytöstä. Ne myös jalkauttavat tehtäviä kaikille seuran jäsenille. Aktiivitehtäviä kullekin tulee juuri sen verran kuin itse on valmis ottamaan. Seuratoiminta onkin oivallinen tapa tutustua urheilumaailmaan ja hankkia kokemusta vaikkapa opiskeluja tai työelämää varten.

Toimikuntien jäsenet valitaan syksyisin vuosikokouksessa. Aiempaa kokemusta toimikuntatyöskentelystä ei mukaan lähtemiseksi tarvita ja toimikunnissa voi olla mukana myös pelaajia. Tärkeintä on avoin mieli ja halu tehdä asioita yhteiseksi hyväksi ja ringeten edistämiseksi - rakkaudesta lajiin.

TuTo Ringeten toimikuntia ovat:

 • Tapahtumatoimikunta
 • Valmentajatoimikunta
 • Joukkueenjohtajatoimikunta

Erotuomari

Ringetteä voi harrastaa myös lähtemällä mukaan erotuomaritoimintaan. Hyvä tapa tutustua tuomarityöskentelyyn on ilmoittautua vapaaehtoiseksi pelinohjaajaksi esimerkiksi F-junioreiden peleihin. Sieltä ura voi edetä tuomarikurssin kautta aina SM- ja MM-tasolle asti.

Meidän alueellamme erotuomaritoiminnasta vastaa Varsinais-Suomen Ringette-erotuomarit Ry, joka järjestää säännöllisesti myös erotuomarikoulutuksia. Tuomaritoimintaan voivat lähteä C-juniori-ikäiset ja sitä varttuneemmat pelaajat sekä vanhemmat.

Olemme ylpeitä siitä, että seurastamme on kehittynyt useampia erinomaisia ringette-erotuomareita.

Varsinais-Suomen Ringette-erotuomarit Ry. >

Turun Toverit ry

Sepänkatu 5b, 20700 Turku

toimisto@tuto.fi


Y-tunnus: 0142329-1