Valmentajille

Valmentaminen on parhaimmillaan antoisaa nuorten ja motivoituneiden urheilijoiden kanssa tehtävää työtä, jossa pääsee seuraamaan lasten ja nuorten kehitystä urheilijan polulla. Urheilijan fyysisten ja henkisten ominaisuuksien hiomisen lisäksi valmentaja kasvattaa ja motivoi nuoria treenaamiseen ja kilpailemiseen.

Valmentajan tehtävänä on harjoittelun suunnittelun ja harjoitusten vetämisen ohella huolehtia pelien sujumisesta ja pelaajan ohjaamisesta sekä tukemisesta. Valmentajat johtavat joukkueen tapahtumia ja luovat joukkueen toiminnalle raamit yhdessä joukkueenjohtajan ja pelaajien kanssa. Mitä vanhempia pelaajat ovat, sitä enemmän heillä on myös itse vastuuta joukkueen toiminnasta sekä varsinkin oheisharjoittelusta.

Valmentajille on taattu työrauha, mikä tarkoittaa, että pelillisiin asioihin liittyvät kommentit kulkevat valmentajille joukkueenjohtajan kautta.

TuTo Ringetessä joukkueeseen nimetään vastuuvalmentaja sekä mahdollisuuksien mukaan apuvalmentaja. Maalivahtivalmennus pyritään toteuttamaan erikseen nimettyjen MV-valmentajien organisoimana, erillisinä koulutustapahtumina sekä joukkueen harjoitusten yhteydessä.

Valmentajasopimus

Jokaisen valmentajien kanssa tehdään kirjallinen valmennussopimus, ja seura huolehtii heidän lisenssimaksuistaan. TuTo Ringette maksaa valmentajille myös jäsenyyden Suomen Ringettevalmentajien yhdistyksessä. Valmentajat noudattavat seuran arvoja ja valmennuslinjausta, ja ovat omalla toiminnallaan esimerkkejä pelaajille.

Koulutukset

Jotta valmentamisesta saa enemmän irti, on valmentajan suositeltavaa kouluttautua. TuTo Ringeten linjauksen mukaan joukkueen vastuuvalmentajilla on oltava suoritettuna eri ikäluokkien valmennukseen ja ohjaamiseen liittyvät koulutukset tai heillä on oltava suunnitelma niiden antamien valmiuksien hankkimisesta:

 • Ringettekoulu, F- ja E-juniorit: ringettekoulun ohjaajankoulutus, valmentajakoulutuksen taso 1, lajikoulutus 1
 • D-B-juniorit: lajikoulutus 2 sekä fyysisen harjoittelun perusteet
 • Edustusjoukkue: vähintään valmentajantutkinto (taso 2), mielellään huippuvalmentajatutkinto (taso 3)
 • MV-valmentajilla lajikoulutuksen maalivahtiosiot

Koulutuksista tiedotetaan valmentajille sähköpostitse. Lisätietoja osallistumisesta saa valmennuksen yhteyshenkilöltä.

Lue lisää valmennuskoulutuksista >

Valmentajalle kuuluvat seuraavat tehtävät:

 • Laatii kauden harjoitussuunnitelman.
 • Pyrkii laatimaan joka harjoitukseen kirjallisen harjoitussuunnitelman ja toteuttamaan sitä.
 • Vastaa peluuttamisesta sekä pelitaktiikasta seuran linjausten mukaisesti.
 • Johtaa harjoituksia ja pelitapahtumia.
 • Suunnittelee kauden turnaukset ja pelitapahtumat yhdessä joukkueenjohtajan kanssa.
 • Pitää tapahtumapäiväkirjaa (ajankohta, osallistujat, teema).
 • Osallistuu vanhempainpalavereihin.
 • Osallistuu valmennuskoulutuksiin.
 • Osallistuu seuran palavereihin.
 • Vastaa kurinpidollisista toimenpiteistä seuran ohjeistuksen mukaisesti (joukkueen säännöt).
 • Esteen sattuessa järjestää sijaisen.
 • Toimii valmentajatoimikunnan jäsenenä.
 • Laatii ennen kauden alkua yhdessä joukkueenjohtajan ja rahastonhoitajan kanssa joukkueen toiminta- ja taloussuunnitelman esitettäväksi vanhempainkokoukselle.

Valmentajatoimikunta

Valmentajatoimikunta muodostuu joukkueiden valmentajista ja se kokoontuu säännöllisesti sekä tarpeen vaatiessa valmennuksen yhteyshenkilön kokoon kutsumana.

Suomen Ringettevalmentajien yhdistys

Suomen Ringettevalmentajat Ry on vuonna 2014 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on tuoda yhteen suomalaiset ringettevalmentajat ja tarjota heille yhteinen keskustelu- ja yhteistyöfoorumi yli seurarajojen. Yhdistys kannustaa valmentajia kouluttautumaan, kehittämään itseään ja päivittämään tietojaan säännöllisesti, jotta suomalainen ringette pysyisi huipputasolla jatkossakin.

Suomen Ringettevalmentajat tarjoaa jäsenistölleen koulutuksia ja tukea. Yhdistys on Suomen Valmentajien yhteistyökumppani, jonka ansiosta Suomen Ringettevalmentajien jäsenet saavat myös Suomen Valmentajien jäsenedut.

Tutustu yhdistykseen ja sen toimintaan sekä jäsenetuihin >

Kirjallisuutta

Valmennuksesta ja sen eri osa-alueista on tarjolla tietoa varsin kattavasti. Tässä joitakin vinkkejä oman tietouden laventamiseen:

 • Anttila, Hänninen, Kotiranta, Lehtinen, Paunonen (2013): Juoksijan harjoitusopas (fyysisen ja kestävyysharjoittelun perusteita)
 • Delavier (2010): Lihaskuntoharjoittelu ja venyttely
 • Forsman, Lampinen (2008): Laatua käytännön valmennukseen (kattava yleistietopaketti valmennuksesta)
 • Hämäläinen, Danskanen, Hakkarainen, Lintunen, Forsblom, Pulkkinen, Jaakkola, Pasanen, Kalaja, Arajärvi, Lehtoviita, Riski (2015): Lasten ja nuorten hyvä harjoittelu
 • Ilander (2010): Nuoren urheilijan ravitsemus (oivallinen ravinto-opas myös vanhemmille)
 • Jaakkola (2010): Liikuntataitojen oppiminen ja taitoharjoittelu (yleisesti liikuntataitojen oppimisesta)
 • Peerless (2010): Power Skating Method (luistelutekniikkaa)
 • Price (2003): The Ultimate Guide to Weight Training for Skating (voimatreeniliikkeitä)
 • Pulkkinen, Korsman, Mustonen (2013): Valmentaminen salibandyssä (valmentamisen perusteos, lajiosuuksista huolimatta)

Turun Toverit ry

Sepänkatu 5b, 20700 Turku

toimisto@tuto.fi


Y-tunnus: 0142329-1