MISSIO

Tarjota monilajiseurana laadukasta ja lajirajat ylittävää valmennusta eri ikäisille ja tasoisille urheilijoille. Toimiminen yhteiskunnallisesti merkittävänä tekijänä lisäämällä lasten ja aikuisten kokonaisvaltaista hyvinvointia, pitäen samalla yllä resursseja, joiden avulla kehitetään suomalaista kilpaurheilua.

VISIO

Mahdollistaa se, että liikunta todella on jokaisen lapsen ja nuoren oikeus. Koska liikunnan harrastaminen on tärkeää sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta, TuTo ry:n tavoitteena on tuottaa sellaiset puitteet harrastamiselle, että kaikilla on tasa-arvoinen mahdollisuus liikkua: taloudelliset tai sosiaaliset syyt eivät saa rajoittaa tätä oikeutta.

ARVOT

oikeudenmukaisuus

Jokainen kohdataan yksilönä ja häntä arvostetaan sellaisena kuin hän on. Tukea tarvitsevia autetaan.

tasa-arvo

Kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti ja kaikille annetaan tasa-arvoiset mahdollisuudet ja häntä tuetaan hänen tavoitteissaan.

kiusaamisen ja syrjinnän ehkäisy

Kiusaamista ei hyväksytä ja sitä vastaan myös kampanjoidaan.

reiluus ja rehellisyys

Valmennuksessa ja ohjauksessa kasvatetaan rehellisyyteen ja reiluuteen.

Turun Toverit ry

Sepänkatu 5b, 20700 Turku

toimisto@tuto.fi


Y-tunnus: 0142329-1