Joukkue

Zimanyi Daniel
Aaltonen Akseli
Ahtinen Eero
Besson Noa
Ehro Aron
Eronen Nico
Helppi Sami
Hotanen Sulo
Hyyppä Julius
Impilä Noel
Kalpamaa Eero
Kiviluoto Emil
Koskelo Jimi
Lähteenoja Aaro
Lindholm Lucas
Maslak Maksymilian
Nordman Leevi
Pasztor Viktor
Poussa Jesse
Räikkä Eemeli
Rannikko Onni
Reinikainen Werner
Roslöf Totti
Saleva Jesper
Santalahti Elias
Schwartz Gergö
Stenfors Kasper
Suoyrjö Frans
Valta Olavi
Viro Matias

Toimihenkilöt

Turun Toverit ry

Sepänkatu 5b, 20700 Turku

toimisto@tuto.fi


Y-tunnus: 0142329-1